Start – Hello Sweden Team

Hello Sweden skapar mötesplatser för svenskt näringsliv och svensk idrott. För vi är övertygade om att de kan stimuleras och inspireras och lära av varandra. Målet är att skapa värde för både idrotten och för företagen som är medlemmar. Vi tror att det skapar möjligheter för Sverige. Genom nyttig kunskap, värdefulla nätverk och spännande upplevelser.

Det är därför Hello Sweden skapar exklusiva mötesplatser - mellan företagsledare, chefer och anställda, och idrottare. Möten mellan människor som drivs av engagemang och passion.

Hello Sweden stödjer svenska idrottare, nya talanger såväl som världsstjärnor, i deras strävan att nå framgång. Vi arbetar också med populära artister, unika destinationer och välrenommerade föreläsare för att våra medlemmar ska få möjligheten att mötas och uppleva och lära.

Hello Sweden är på riktigt äkta win-win.

Läs mer här.